Prvopočátky tvorby nábytku

21.08.2017

"Již kdysi hluboko v pravěku člověk postavil kryt proti nepřízni počasí a proti nepříteli. A to nejen z proutí a kůry stromů - ale i z kamene, se schody uvnitř a se základním vybavením. Člověk byl přinucen bránit se a hledat různá zajištění, chtěl-li se vůbec udržet na živu. Dělo se tak v mnoha místech na Zemi - současně nebo i v dobách od sebe značně vzdálených. Ale výsledky se nakonec staly základem, na němž budovali a budují lidé celé doby dějinné." Bohuslav Syrový

Od nejstarších dob lidé usilovali o stvoření staveb, aby v nich mohli vytvořit prostor oddělený od přírody, uzpůsobený jejich potřebám, upravený a vybavený byť primitivními předměty, ale předměty, které poskytovaly pohodlnější žití. Prvopočátky cílevědomé tvorby těchto předmětů, které je možné nazvat nábytkem, je podle archeologických nálezů možné předpokládat v době před deseti tisíci lety.

To již ve svých příbytcích dokázal člověk vymezit a upravit jejich část pro odpočinek, vystlat lůžka suchými travinami či chvojím a před chladem se chránit kožešinami. Zhotovil i stůl, který nebyl ničím víc, než do potřebné polohy vyvýšená část podlahy i sedadlo a vytvořil tak první cílevědomě vyrobené nábytkové předměty.