Ochrana historického nábytku

22.08.2017

Údržba starožitných předmětů

Chceme-li co nejdéle uchovat starožitné předměty v jejich plné kráse, musíme je uchovávat v suchém a teplém prostředí, bez výrazných výkyvů teploty a vlhkosti.

Předměty, ze všech materiálů, zbavujeme prachu při denním úklidu pouze péřovou prachovkou.

Při větším úklidu můžeme starožitnosti očistit důkladněji, ne však častěji než jednou za rok. Při tom použijeme přípravky určené pro příslušný materiál.

Zjišťování stavů starožitných předmětů

Každý předmět určený k opravě nejdříve důkladně prohlédneme, není-li napaden hmyzem, plísní atd.

Potom ověříme stav konstrukce, zda není nábytek rozviklaný, má-li pevné spoje, nejsou-li zlomeny nosné části a vzpěry.

Všechny chybějící konstrukční části vyznačíme a sepíšeme.

Stav povrchu zkoumáme až na konec.