Dýhování

23.08.2017

Pod pojmem dýhování se rozumí lepení dýhy na nosný materiál. Nosným materiálem mohou být např. překližky, laťovky, dřevotřískové a dřevovláknité desky i masivní dřevo.

Výběr dýh

K výběru dýh patří zkušenosti a spolehlivý cit pro krásu a působení dřeva. Je třeba při tom zvážit, zda kus nábytku z odpovídajícího druhu dřeva by měl mít hladkou nebo fládrovou kresbu povrchu. Pro soubor nábytku by se měly používat pokud možno jen dýhy ze stejného kmene.

Při výběru okrasných dýh je třeba dbát na to, že směr jejich vláken při pokládání na překližky a laťovky musí vždy probíhat příčně ke směru vláken desky, při lepení na masivní dřevo vždy ve stejném směru jako jsou vlákna masivního dřeva. Aby vznikl symetrický vzhled dýh, tak se listy dýh "převrátí", tzn. plochy dýh ležící ve kmeni na sobě se odklopí od sebe. Podmínkou tedy je, aby počet listů ve svazku dýh byl vždy dělitelný 2, popř. 4.

Výroba dýhy - sesazenka

Listy dýh nemají zpravidla šířku potřebnou pro výrobek a je proto třeba je většinou šířkově spojovat - vytvářet sesazenky. Přitom se jednotlivé listy dýh spojují v jednu plochu lepicí páskou na spojování dýh, polyamidovým tavným vláknem nebo lepidlem. Před spárováním dýh je potřeba zkontrolovat obsah vlhkosti. Dýhy lepené ve vlhkém stavu vykazují po vysušení malé vlasové trhlinky, které se později projevují zejména u lesklých povrchů. Proto by neměly dýhy při jejich zpracování obsahovat více než 6-10% vlhkosti dřeva.

Příprava dýhovaného základu

Plochy překližek, laťovek i třískových desek mají někdy zvlněný povrch. Protože je tato vlnitost u ploch lakovaných na vysoký lesk dobře vidět, je třeba tyto nerovnosti před dýhováním odstranit. Brousí se, pokud možno šikmo k překližkové dýze.

Na plochy boků desek se nalepují nákližky z masivního dřeva, dýhy nebo plastu. Má-li zůstat lepený spoj na ploše desky neviditelný, je třeba připevnit nákližek před dýhováním. Pokud se nalepí nákližek okolo odýhované plochy, vypadá to jako rámování. Protože se nákližek snadno obkreslí pod krycí dýhou, je třeba, aby byly co nejužší. Širší nákližky jsou třeba tehdy, pokud má být hrana desky profilována.

Když se olepené boky dílců již dále neprofilují, nejčastěji se olepují jen dýhovou páskou.

Nanášení lepidla a skládání souborů

Nanášení lepidla probíhá buď válcovou nanášečkou, nanášecím válečkem nebo ozubenou stěrkou na lepidlo. Nanášené množství závisí na druhu a viskozitě lepidla. Málo lepidla - dýha se nepřilepí, vznikají vzduchové bubliny. Hodně lepidla - lepidlo přebývá a vsakuje se do dýhy a dochází k prosaku lepidla.

Aby se zamezilo prosaku lepidla, především u dřevin s velkými póry, přimíchá se k lepidlu nastavovadlo nebo plnidlo, případně oboje.

Soubory se skládají do lisu až krátce před lisováním. Položí-li se dýhy příliš brzy, přijme dýhy vodu z lepidla, které je na desce, nabobtná a zvlní se. Položí-li se dýhy příliš pozdě na plochu s naneseným lepidlem, které je už částečně zaschlé, nedojde již k dokonalému slepení.

Vykládání ploch dýhami

Při vykládání ploch dýhami se rozlišuje žilkování (páskování) a intarzie. Pod pojmem žilky (pásky) se rozumí malé proužky dýh s rozdílnou šířkou. Intarzie jsou geometrické nebo obrazové motivy z různě barevných dýh. Pásky a intarzie slouží ke zdobení dýhovaných ploch.