Intarzie

27.08.2017

Intarzie prostá

Je intarzie tvořená pouze z dýh, čili stejnorodého materiálu - dřeva. Nejsou použity jiné materiály, jako je tomu u kombinované intarzie.

Intarzie kombinovaná

Používají se nejen dýhy, ale i kosti, slonovina, perleť, kámen apod., tedy nesourodé materiály. Kombinují se podle barvy a především podle výtvarného záměru a nejvíce se používala v Renesanci a Baroku.

Pásková intarzie

Jedná se o nejjednodušší intarzii, kdy je plochy dýhy rozdělena proužkem dýhy jiného druhu dřeva nebo jiného směru let stejné dřeviny.

Rámečková intarzie

Je to jiná jednoduchá technika intarzie, která má orámovanou plochu proužky dýhy z jiného druhu dřeva v rozích úhlopříčně nastavenými