Kování pro otvíravé dveře

23.08.2017

Typy závěsů

Závěs je hybným mechanizmem dveří.

Jeho úkolem je umožnit nám otevření dveří v takovém úhlu, který zajistí jejich správnou funkčnost.

Závěsy rozdělujeme podle:

Typu naložení:

- závěs naložený: v případě vestavěných skříní se používá nejčastěji, dvířka zakrývají celý korpus skříně

- závěs polonaložený: používá se v případě, když máme na skříni více než dvoje dveře, umožňuje mít na jedné stojné příčce namontované dvoje dveře, mezi kterými při otvírání a zavírání nedochází ke kolizi

- závěs vložený: při jeho použití jsou dveře vložené do korpusu skříně a jsou většinou s korpusem i zarovnané, takže vytvoří jednolitou plochu, kde mohou být boky, příčky, strop, dno, pevné police designovým prvkem

Úhlu otevření:

Standardem je otevření v úhlu 110°, využívá se nejčastěji a na většině nábytku s otvíravými dveřmi.

Jsou závěsy s úhlem otevření 95°, ty se používají např. pro silné profilované dveře.

Úhlové závěsy s velkou možností výběru úhlu otevření, a to od -50° do +50°

Dále je to např. typ závěsu pro slepý úhel, který umožňuje otevřít dveře, které jsou v souběžné poloze s místem svého připevnění, do úhlu otevření až 95°.

A jsou i závěsy s velkým úhlem otevření, např. 155°

Možnosti připevnění:

To jakým způsobem je závěs zapuštěn do dveří.

Závěs k našroubování, k nalisování a zaklapnutí.

Tyto možnosti závisí opět na truhláři nebo firmě, u které skříň realizujete. Každý totiž používá jiný sortiment kování a bude nabízet to co nejvíce používají právě oni.

Dále jsou závěsy do hliníkových rámů, nebo závěsy, které se dají přilepit na sklo.

Druhy výplní

I u otvíravých dveří se dají použít výplně, stejně jako u dveří posuvných.

V takovém případě si můžete vybrat ze stejného sortimentu dekorů, jako u posuvných dveří.

Možnosti otevírání

Neboli, jakým způsobem můžeme dveře otevřít.

Nejzákladnější možností je úchytka.

Úchytek je nepřeberné množství tvarů. A opět každý truhlář má svůj vybraný sortiment, ze kterého čerpá.

Každá úchytka má i více druhů povrchové úpravy, takže je opravdu na výběr z ohromného množství.

Nejčastějším typem jsou úchytky naložené na dveřích, dále máme možnost vybrat si například úchytky zafrézované do plochy či do hrany dveří

Další variantou je tzv. bez úchytkové otevírání, kdy na dvířko jemně zatlačíme a to se nám samo otevře (přes maličký píst zavrtaný v hraně dílce). Zavírání provádíme opětovným jemným zatlačením dvířka do zavřené polohy.