Lepidla

03.09.2017

Lepidla se používají jako spojovací materiály jednotlivých vrstev podkladu a hotové sesazené intarzie. Zkladním požadavkem je také jejich neviditelnost. Nejstaršími lepidly byly druhy rostlinných nebo živočišných klihů. 

Stoupající požadavky na lepené spoje měly vliv na rozšíření syntetických lepidel. Pevnost lepeného spoje závisí nejen na dokonalé přilnavosti lepidla na povrch podkladu - adhezi, ale i na soudržnosti molekul lepidla po vytvrzení - kohezi. Faktory ovlivňující lepení jsou lisovací teplota, tlak a čas lisování. Nedodržení těchto faktorů má vliv na konečný lepený spoj a jeho kvalitu. 

Při zhotovování obrazů, či jiných intarzií je velice důležité vzájemné spojení jednotlivých dílků k sobě. Toto se provádí pomocí papírové lepicí pásky buďto perforované nebo bez perforace. V dřívějších dobách se používal na lepení intarzií kožní klih. Ten má na rozdíl od lepidel používaných dnes několik nedostatků. Není odolný vůči vlhkosti a po delší době i vzdušná vlhkost způsobuje odlupování kousků intarzie z podkladů. Tím dochází k následné destrukci jednotlivých segmentů a k postupnému znehodnocování celého díla. Dále nemá kostní klih dostatečné přilnavé vlastnosti k jiným materiálům, než je dřevo. Zejména v Boulleho technice, kdy tento druh lepidla byl používán, se setkáme s vypadanými kousky želvoviny a mosazi. 

Polyvinylacetátové lepidlo PVAC má již vyšší schopnosti odolávat vzdušné vlhkosti, avšak podle druhu lepidla. Je to disperzní lepidlo, kde jsou částečky lepidla rovnoměrně rozmístěné ve vodě. Je v dnešní době nesmírně oblíbené, pro dostatečně pevný spoj postačí pokojová teplota a není zapotřebí vysokých investic do vyhřívaných lisů. Nevýhodou PVAC lepidla je jeho barva. Při překročení požadovaného množství lepidlo tlakem pronikne skrze dýhu a spáry mezi segmenty intarzie, jeho bílá barva po vytvoření povrchové úpravy znehodnocuje výsledný efekt výrobku Proto je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti při lepení s tímto lepidlem. 

Močovinoformaldehydové lepidlo UF je nejvíce používané lepidlo při plošném dýhování a při sériové výrobě intarzovaných ploch. Je to čirá, až bíle zakalená kapalina, která má při proniknutí do spáry mezi dílky intarzie a po zaschnutí transparentní barvu. Při lisování ve vyhřívaných lisech se teploty pohybují okolo 100 °C a časy kolem 30 sec. Z těchto důvodů je tento druh lepidla v průmyslové výrobě cenově velmi výhodné.