Nábytek na počátku Středověku

26.09.2017

Pocit neustálého ohrožení vyvolával potřebu mobilního zařízení. Laická obydlí, včetně knížecího paláce a příbytků členů jeho družiny, měla prostý a velmi primitivní charakter. Byla to dřevěná, roubená, částečně i z hlíny uplácaná stavení, nejvýše s kamennou podezdívkou. I když historikové hovoří o pevném usídlování obyvatel Evropy, měl tehdejší nábytek po notnou část středověku nomádský charakter. Proto také truhla provázela člověka po celý středověk jako základní nábytkový předmět a úložný prostor, který bylo v okamžiku ohrožení možné co nejrychleji přemístit do bezpečí. Těm předmětům, které nebyly snadno přemístitelné, nebyla věnována větší pozornost.

Truhla byla vytvořena tak, aby mohla být kdykoliv při opuštění ohroženého příbytku odnesena. Vydlabaná z kmene stromu, pro zpevnění opásána železy, provázela středověkého člověka a uchovávala v sobě ty nejcennější předměty.

Kusá dochovaná poznání svědčí o tom, že časný středověk svým odlišným životním stylem vytvořil v severnějších částech Evropy postel jako základní vybavení primitivních obydlí. Lůžko sloužilo více osobám a stalo se ve středověkých příbytcích nejdůležitějším nábytkovým předmětem. Pro truhly, lůžka, stoly i sedací nábytek, které byly vytvářeny pro představitele tehdejší společnosti, byly přejímány tvary antického nábytku, přeplňované ozdobami, zatímco většina obyvatelstva neměla sílu věnovat větší pozornost základním předmětům v jejich obydlích. Středověký nábytek byl přes onen velký civilizační propad vytvářen na základě poznání pozdní antiky.

Zapomenuta byla řemeslná zručnost, která byla lidstvem nabytá při zpracování dřeva a která byla zdokonalována ve svém dlouhém vývoji - od nejstarších mezopotámských a staroegyptských kultur až k vrcholům antického nábytkového umění. Zapomenuty zůstaly tvary nábytkových předmětů a především jejich vhodně volené proporce. Vytratily se základní vzory ušlechtilých tvarů. Přes neuvěřitelně primitivní způsob života však existovaly předpoklady pro další vývoj - pro vzkříšení a rozkvět evropské kultury.

O tvarech nábytkových předmětů z období více jak sedmi století je dnes možné získat představu jen z knižních iluminací, ilustrovaných manuskriptů či z drobných reliéfů a sochařských děl. Je to sice jen skromná výpověď a sporá informace, svědčící však o tom, že některé truhlice, lůžka, stoly a sedací nábytek vytvářený pro špičky tehdejší společnosti přece jen byl ve svých tvarech ovlivněn antickými vzory, byť to byla jen velmi vzdálená vzpomínka.