Nábytkové umění Mezopotámie

21.08.2017

Na nábytkové předměty, na díla truhlářských mistrů jedné z nejstarších kultur celé mezopotámské civilizace, se nám však nedochovaly žádné konkrétní památky. Klima na březích Eufratu a Tigridu a stavby z hliněných nepálených cihel neumožnily přetrvání dřevěných předmětů.

Nezbývá než základní informace o tvarech nábytku vyčíst z dochovaných reliéfů, hliněných tabulek a pečetí.

Nábytek v Mezopotámii byl zpravidla vyráběn ze dřeva, i když se vyskytují názory, že některé části nábytkových předmětů v pozdějším období byly kovové, nebo kovovými pláty zdobené a zpevňované. Značný pokrok ve zvládnutí metalurgie by tomu nasvědčoval.

Dobré dřevo bylo v deltě veletoků Tigridu a Eufratu velmi málo, tak jako rud. Jednoduše dostupné dřevo poskytovala pouze palma, která není vhodná pro náročnější práce. Vědci vyčetli na hliněných destičkách, že teakové a ebenové dřevo bylo dováženo až z Indie.

Na dochovaném zobrazení sedacího nábytku pro panovníky byly zcela realisticky zobrazovány symboly moci. Křesla a trůny vládců Mezopotámie těmito symboly hovořily o síle, moci, ale i osudu panovníka. Stály na malých plochách špiček piniových šišek, plodu stromu života, který v jejich mytologii byl stromem prvního stvoření. Zvířecí symboly vyřezané na nosných částech vyjadřovaly sílu a pokoření silného zvířete, byly i symbolem obratnosti.