Nábytkové umění starověkého Egypta

29.08.2017

Objevy při vykopávkách pomohly archeologům přinést ucelené svědectví o důmyslnosti člověka a schopnosti lidské ruky. Staly se dokladem toho, že lidé již před tisíciletími vytvořili vysokou kulturu a dospěli k jasnému názoru na své potřeby sezení, ležení, na potřebu stolu a vhodného ukládání předmětů.

Staří Egypťané obdobně jako obyvatelé Mezopotámie vytvořili židli a křeslo, pevnou i sklápěcí sedačku, stolek i stůl, lůžko, lehátko a úložné prostory. Snad navždy tyto staré kultury určily základní tvary nábytku. Proměny, které následovaly v celém dějinném vývoji nábytku, bychom mohli nazvat pouhými modifikacemi prapůvodních tvarů. Nálezy jednotlivých předmětů a nástěnných maleb v hrobkách faraonů nám poskytly poznání vysoké úrovně řemesel starého Egypta. Umožnily rozšíření znalostí o vyspělosti staroegyptských technik nejen při zpracování kovů a kamene, ale i dřeva. Práci staroegyptských výrobců nábytku nám objasnily i nalezené modely dílen.

Vyobrazení pracovních postupů při výrobě nábytku byly v hrobkách namalovány v období, kdy již původní výroba, ještě primitivní, byla soustřeďována do větších dílen. I když se v těchto dílnách pracovalo s velmi jednoduchými nástroji, staly se výrobky z tohoto období dokladem obdivuhodné zručnosti.

Počátky kultivovanější práce se dřevem, používání základních spojů, stejně jako počátky historie překližky a intarzií musíme hledat ve starém Egyptě. Staří Egypťané ovládali spojování jednotlivých částí nábytku. Jednotlivá prkna navzájem spojovali pomocí hmoždinek - dřevěných, asi centimetr silných a několik cm dlouhých válečků. Tyto hmoždinky, které jsou používány do dnešních dnů, byly osazovány do protilehlých zaklížených otvorů.

Při svých pracích používali staroegyptští nábytkáři i rybinových spojů a vymysleli rohový spoj - ozub. Pomocí čepů a drážek, pomocí hmoždinek i čepů klínových vytvořili nádherné nábytkové předměty. Z akáciového, sykomorového, cedrového a ebenového dřeva vytvořili všechny základní druhy nábytku. Přitom ale dobrého dřeva byl v celém egyptském povodí Nilu nedostatek. Dovážené dřevo z Přední Asie bylo vzácné, stejně tak jako africký eben, který byl dopravovaný ze středu Afriky.

Tato dřeva byla proto používána jen pro výrobu nábytku královského, pro sídla velmožů a k výrobě předmětů sloužících v chrámech. Ze vzácných dřev, do Egypta dovážených, byli schopni staroegyptští řemeslníci vyrobit překližku, složenou až ze šesti vrstev dýh. Uměli vyrobit dýhy o síle dvou milimetrů a dovedli je k sobě klížit tak dokonale, že jejich slepení drží dodnes. Tenké listy dýh byly přitom používány ke zdokonalení povrchů přepychových předmětů.

Panovnická lůžka byla nesena na nohách vyřezaných do podoby lvích pracek. Tvarování nohou postelí do tvaru lvích pracek nebo býčích paznehtů přináleželo především faraonovi a jemu nejbližším velmožům. Je zajímavé že se vyskytovala na nohách ve tvaru lvích pracek i lůžka rozkládací. Nad postelemi bývaly zavěšovány moskytiéry.

Dřevěná čela lůžek velmožů byla potahována zlatou fólií. Staří Egypťané totiž ovládli velmi dobře i tuto náročnou technologii a často ji na nábytkových předmětech vyráběných pro panovníky používali.