Ochrana dřeva

24.08.2017

Dřevo je organická hmota, která podléhá rozkladu vlivem působení činitelů:

Biologických - rostlinných (houby, plísně) a živočišných (hmyz)

Fyzikálně - chemických - oheň, teplota, voda, vlhkost

Účelem ochrany dřeva je zabránit rozkladu dřevní hmoty v průběhu jeho skladování, zpracování a užívání. Ochranu dělíme na fyzikální (vysoušení, napařování, nátěry, atd.) a chemickou (impregnace).

Látky na ochranu dřeva musí splňovat tyto požadavky: 

Musí být dostatečně toxické, aby zničili škůdce, ale nesmí škodlivě působit na lidský organismus, zvířata a rostliny. 

Musí být co nejméně vyluhovatelné (před deštěm) ze dřeva. 

Musí snadno vnikat do dřeva. 

Nesmí snadno zvyšovat hořlavost dřeva. 

Nesmí způsobovat korozi kovových součástí výrobků. 

Nesmí zhoršovat mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva. 

Musí zajišťovat minimálně dvojnásobnou trvanlivost dřeva. Musí být ekonomicky přijatelné, snadno dostupné a více stranně účinné.

Rozdělení ochranných látek

Podle účelu použití: fungicidy (látky proti plísním a dřevokazným houbám), insekticidy (látky proti dřevokaznému hmyzu), antipyreny (látky proti ohni)

Podle rozpustnosti ve vodě: ve vodě nerozpustné, vodoodpudivé, ve vodě rozpustné

Podle chemického složení: látky organického původu, látky anorganické