Povrchová úprava

05.09.2017

Povrchová úprava upravuje povrch dílce tak, aby vyhovoval v plném rozsahu svému užití. Chrání výrobek proti vnějším vlivům, zvláště proti vlhkosti a dodává konečný estetický vzhled. K tomu přispívá zejména zvýrazněním textury jednotlivých dýh. Nejvíce používané povrchové úpravy v dřívějších dobách byly politury. 

Dnes v době, kdy se klade velký důraz na kvantitu tyto nádherné, ale velice pracné techniky postupně nahradily zejména laky různého chemického složení i postupu při nanášení a vytvrzování. Laky prošly za poslední desetiletí velkým rozvojem. Dříve se hojně používal nitrocelulózový lak. Ten obsahuje málo sušiny a musí se tedy nanášet v několika vrstvách. Neodolává vodě a k životnímu prostředí je škodlivý. 

Nejpoužívanějším druhem dnes na dokončení nábytkových dílců jsou polyuretanové laky, které se nanáší stříkáním, vytvrzují pomocí tužidel a volně proudícího vzduchu o pokojové teplotě. Mají vysoký obsah sušiny, okolo 50% proto stačí většinou nanést jen dvě vrstvy. Základní a vrchní. 

Stále více se setkáme s nátěrovými hmotami, vytvrzujícími elektromagnetickými vlnami. Vytvrzování probíhá pomocí přímého záření na nanesenou nátěrovou hmotu. Tento proces tvrdnutí je podstatně rychlejší a vhodný pro velkosériovou výrobu. Nedostatek tohoto způsobu jsou vysoké pořizovací ceny vybavení pro tyto účely. Výhodou nových druhů povrchové úpravy je dodatečná možnost pigmentování před nanesením a určení stupně lesku podle požadavků na jednotlivé plochy nábytku pomocí přidání matovadel. 

Trend směřuje stále více k tomu, aby se používaly nátěrové hmoty, které mají malý nebo žádný záporný vliv na životní prostředí. Proto se stále více prosazují výrobci s vodou ředitelnými povrchovými úpravami. Politury se dnes používají jen zřídka. Setkáme se s nimi na replikách nábytku z jednotlivých období, nebo na kusové výrobě různých bytových doplňků. Samotná technika vytvoření politury, je velice náročná na dovednosti řemeslníka a znalosti patřičné problematiky. Nejvíce používaná je šelaková politura, ta se také nejvíce proslavila v minulosti a dodnes se tyto kusy nábytku považují jako ty nejcennější.