Technika Boulle

25.08.2017

Dvorní ebenista Ludvíka XIV. André Charles Boulle, pracoval zajímavou nábytkářskou technikou, která dodnes nese jeho jméno. Zhotovoval většinou jednotlivé bohatě zdobené kusy nábytku pro potřebu panovníka a jako diplomatické a svatební dary.

Nábytek intarzoval cínem, mosazí a želvovinou. Intarzii umocňoval gravírováním (rytím) ve všech materiálech. Želvovinu podbarvoval červeně, což ještě zvýšilo efekt. Nábytek vybavoval bohatým bronzovým kováním, nejen zámků, ale také na rozích.

Intarzii sestavoval tak, že předem slepil destičky želvoviny, cínu a mosazi a strunkou prořezával příslušný ornament. Tak si připravil současně ornament pro zdobení tří kusů a podle toho, který materiál převládal, byla stanovena i cena nábytku.

Prima Versa - převládá želvovina, ornamenty z cínu a mosazi.

Seconda Versa - převládá cín, ornamenty z mosazi a želvoviny.

Tercia Versa - převládá mosaz, ornamenty z cínu a želvoviny.

Boulleho nábytek najdeme ve všech zemích s nimiž Ludvík XIV. udržoval styky. Většinou je však značně poškozený, protože nesourodé materiály se chovají za stejných podmínek různě. Kov pojený na dřevěný podklad teplým klihem dostatečně nepřilne a změní-li se podmínky prostředí (teplo, vlhko) dřevo mírně zvětšuje nebo naopak zmenšuje svůj objem a kov se uvolňuje od podkladu, kroutí se a po čase úplně odpadá.

I přes všechny problémy je druh nábytku zdobený touto intarzií ceněn jako nejhezčí po výtvarné stránce, ale i z pohledu technického provedení.