Více o renovaci nábytku

Povrchová úprava upravuje povrch dílce tak, aby vyhovoval v plném rozsahu svému užití. Chrání výrobek proti vnějším vlivům, zvláště proti vlhkosti a dodává konečný estetický vzhled. K tomu přispívá zejména zvýrazněním textury jednotlivých dýh. Nejvíce používané povrchové úpravy v dřívějších dobách byly politury.

Lepidla

03.09.2017

Lepidla se používají jako spojovací materiály jednotlivých vrstev podkladu a hotové sesazené intarzie. Zkladním požadavkem je také jejich neviditelnost. Nejstaršími lepidly byly druhy rostlinných nebo živočišných klihů.

Jedná se o zajímavou a velice pracnou orientální techniku, která vznikla v Persii a dodnes se v orientálních zemích používá. Tenké tyčinky trojúhelníkového průřezu o délce strany 0,3 až 1mm z různých dřevěných materiálů, mosazi a kosti, podélně omotané tenkým drátkem nebo obalené mosaznou fólií. Slepují se hvězdicovitě do kruhu, který je opět...

Dýhy jsou nejoblíbenějším materiálem pro sestavování intarzií. Jako tenké listy dřeva jsou už jakýmsi polotovarem pro tuto výrobu. Další velkou předností dýh je pestrá kresba dřeva způsobená tím, že dýhy pocházejí z různých částí kmene. Vhodným sesazením, kombinací různých barev, změnou směru vláken a mnoha dalšími úpravami se získá nepřeberné...

Politurování

31.08.2017

Politurování je jednou z nejstarších povrchových úprav dřeva. Přestalo se používat s rozšířením průmyslové výroby nábytku, protože tuto úpravu nelze provádět strojně. Pod politurou musí být plocha dobře vybroušena a oživena. Napouští se škvařeným nesoleným lojem nebo sádlem. Do počátku 19. Století se povrchová úprava nábytku prováděla hlavně...

Jednou z mála domácích technik je technika chebská, nesoucí název podle místa vzniku a největšího rozšíření. Řadí se k technikám kombinovaným, ale svým pojetím je naprosto výlučná, proto ji považujeme za samostatnou techniku zdobení nábytku. Jeto v podstatě inkrustace kombinovaná řezbou. Do masivního dřeva jsou vkládány kousky dřev jiného druhu i...

V renesanci se italský nábytek zdobil mozaikou z perleti. Tenké nestejnoměrné úlomky perleti se vtlačovaly do křídového nebo lakového tmelu. Po uschnutí se přebytečný tmel odstranil a mozaika se vyleštila.

Barevný lineární ornament na nábytku a na drobných bytových doplňcích bývá vytvořen barevnými tmely.

Taušírování je ozdobná technika baroka, převzatá ze zlatnictví.

Inkrustace

28.08.2017

Inkrustace je nejstarším způsobem vykládání nábytku. Rozumí se jí vykládání povrchu tlustšími kousky dřev v masivním okolí.